Gradiće se nova deonica auto-puta kroz Crnu Goru od 23,5km

Gradiće se nova deonica auto-puta kroz Crnu Goru od 23,5km

Auto-put kroz CG, Mateševo-Smokovac, Foto: Urban City / B.P.

Deonica auto-puta od Mateševa do Andrijevice biće duga oko 23,5 kilometara, što je 13,9 odsto ukupne dužine auto-puta Bar–Boljare.

Najvećim delom protezaće se kroz brdski region, uz prilagođavanje uspona i padova, a projektovana brzina kretanja na ovoj deonici je 100 km/h.

To, kako prenosi portal RTCG, stoji u zahtevu za davanje saglasnosti na Elaborat procene uticaja na životnu sredinu koji je Ministarstvo kapitalnih investicija podnelo Agenciji za zaštitu životne sredine. Elaborat je na javnom uvidu bio do juče.

Lokacija izgradnje ove deonice administrativno pripada opštinama Kolašin i Andrijevica. Reč je o dvojnom kolovozu sa četiri trake, a kako se navodi u dokumentu, auto-put je projektovan kao dva odvojena putna pravca koji se uglavnom pružaju kroz brdske predele.

Početna tačka je posle petlje Mateševo i tunela dugačkog 555 metara, koji je već izgrađen i pripada deonici Smokovac-Mateševo. Kraj istraživačke oblasti je kod reke Kraštice, pritoke Lima, u blizini Andrijevice.

“Buduća deonica auto-puta počinje kod Mateševa, na nadmorskoj visini oko 1.000 metara, a zatim ide dolinom Drcke, pritoke reke Tare. Od Mateševa pa dalje uzvodno dolinom reke Drcke teren se uzdiže sve do Trešnjevika, odnosno do kote od 1.686 m. Auto-put dalje ide tunelom kroz Trešnjevik i ulazi u dolinu reke Kraštice, pritoke Lima”, piše u dokumentu.

Na ovoj deonici biće izgrađena 34 mosta, podvožnjaka, nadvožnjaka, jedan dvostruki tunel, sandučasti i kružni propusti na auto-putu, baza za održavanje auto-puta, naplatne stanice…

Predviđena je izgradnja jednog odmorišta sa benzinskom i servisnom stanicom, dva motela u Mateševu i Andrijevici, obostrane benzinske stanice u Andrijevici.

Na kraju deonice je petlja Andrijevica. Petlja je projektovana da se gradi u tri faze. U prvoj fazi predložena je izlazna traka na km 21+220 koja povezuje projektovani auto-put sa postojećom putnom mrežom koja obezbeđuje prostor za bazu za održavanje, kontrolne i upravljačke objekte i naplatnu stanicu.

U ovoj fazi, navodi se, podrazumevano je da će se u tom trenutku auto-put Bar-Boljare završiti u toj tački.

U drugoj fazi pretpostavlja se da će biti izgrađene preostale deonice auto-puta Bar-Boljare, a petlja auto-puta će obezbediti vezu između auto-puta i postojeće lokalne putne mreže.

U poslednjoj fazi predložena je petlja koja povezuje buduću sekciju (Andrijevica–Berane) auto-puta Bar-Boljare sa (budućim) ogrankom ka Peći. Predložena vrsta petlje je prikladna za povezivanje dva auto-puta. Predloženo rešenje omogućava izgradnju svih povezanih funkcionalnih objekata sa finalnim rešenjem.

Podsećaju da je iz Ministarstva kapitalnih investicija nedavno za podgoričke Vijesti rečeo da izrada glavnog projekta za drugu deonicu auto-puta od Mateševa do Andrijevice još nije počela, te da nemaju jasan odgovor kada će taj dokument biti gotov. Ipak, poručili su da ako sve bude teklo po planu, raspisivanje tendera za izvođenje radova za nastavak gradnje biće u 2025. godini.

KOMENTARIŠI