Fontana ispred ulaza u zgradu Gradske uprave / Projekat

Idejno rešenje sanacije, konzervacije, restauracije i adaptacije Gradskog parka i prolaza Parma predviđa mnoge novine.

Na prostoru ispred same zgrade Načelstva planira se formiranje platoa sa fontanom i posebnim reprezentativnim popločanjem u funkciji vizuelnog isticanja zaštićenog objekta Gradske uprave. Na ovaj način zgrada će se lakše sagledavati kako iz samog parka tako i iz susedne Drinske ulice.

Plato ispred objekta pretežno zadržava postojeće formacije staza u parku i dodatno ističe prostorne simetrije i prvobitne ideje iz kojih je nastala unutrašnja matrica parka. Na ovom platou se pored traka vodenog ogledala fontane, formiraju i trake zelenih površina koje zajedno naglašavaju pravac kretanja neposredno uz objekat. Ovaj pravac je važan u pogledu urbanističke rekonstrukcije parka jer replicira ulicu koja se u prvobitnom obliku parka tu nalazila.

Čitav novoformirani plato nosi motiv sa grba grada Požarevca, tri paralelne trake koje se prižaju paralelno sa zgradom Načelstva, a simbolizuju tri reke koje okružuju grad – Dunav, Veliku Moravu i Mlavu. Traku najbližu Načelstvu čini fontana, središnja traka formira se slogom kamena u popločanju, dok je treća traka formirana pomoću zelenih površina.

Fontana ispred zgrade Načelstva sastoji se od 4 bazena formirajući vodeno ogledalo koje se pruža duž cele prednje fasade. Širina svih bazena isnosi 2.5m dok dužine variraju prateći postojeću osnovu parka i ulaze u zgradu. Bazeni se izvode u nivou popločanja, kao vodena ogledala u kojima se reflektuje fasada zgrade Načelstva čime se naglašava i ističe monumentalnost ovog zdanja.

Fontana ispred ulaza u zgradu Gradske uprave

Paralelno sa vodenim ogledalom, a na trasi postojećih zelenih površina, formiraju se zelene trake – travnjaci. Dimenzije svih travnatih površina identične su dimenzijama vodenih ogledala sa kojima su paralelni. Između travnjaka i vodenog ogledala je popločan prostor širine 7.5m. Sredinom ovog popločanog platoa se pruža traka drugačijeg sloga u popločanju koja uz vodeno ogledalo i travnjake čini motiv tri paralelne trake sa grba grada. Na ovaj način nastavlja se simbolika 3 Požarevačke reke.

S obzirom na frekventnost prostora ispred zgrade Načelstva, posebno oko samog ulaza, ovakvim rešenjem, sa prostranim platoom, on će se rasteretiti a ujedno će se dobiti i reprezentativno uređen prostor koji će biti atraktivan i tokom brojnih venčanja koja se održavaju u gradskoj kući. Duž zelenih površina koje se pružaju od platoa ispred zgrade Načelstva ka centralnom platou sa spomenikom Knezu Milošu, planiraju se klupe koje će brojnim pocetiocima parka, kao i građanima koji dolaze u Načelstvo biti prostor za odmor i predah.

1 KOMENTAR

  1. Moli se aktuelna gradska vlast da ne troši toliki novac na besmislice da bi sredila sebi pogled sa prozora, već da se pozabavi sledećim:
    1. Fabrika vode (jer bez pijaće vode NEMA ŽIVOTA, a naša nije za piće)
    2. Deponija (jer nam je trenutna nezakonita, prepuna do te mere da preliva na regionalni put prema novom groblju i opasno blizu grada)
    3. Zatvoreni bazen (da bi mladima i starima ponudili ikakav kvalitet života, jer on nije ni blizu tako skup kao ovo sređivanje parka – ono što je najskuplje, a to je grejanje vode, Požarevac ima skoro besplatno)

    Tek kada se ove stvari srede i sprovede toplifikacija po čitavoj okolini, uvede kanalizacija po čitavom gradu i okolnim selima, neka razmišljaju o granitiranju parka, ali bez da poseku više od pola drveća.

KOMENTARIŠI