Foto: Urban City / B.P. // ilustracija

U Srbiji su prošle godine u postupku ekspertize novca primljenog pod sumnjom da je falsifikovan otkrivene 2794 falsifikovane novčanice gotovog novca u dinarima.

U strukturi otkrivenih falsifikata novčanica gotovog novca, dominantno učešće imaju falsifikovane novčanice apoena od 1.000 (49,68 odsto), 2.000 (31,93 odsto) i 500 (16,82 odsto) dinara.

Procentualno izraženo, ta tri apoena zajedno čine 98,43 odsto ukupnog broja falsifikata novčanica gotovog novca otkrivenih u 2021. godini, navodi se u izveštaju Narodne banke Srbije.

Posmatrano za poslednjih deset godina, ta tri apoena su najzastupljenija među otkrivenim falsifikovanim novčanicama dinara. Kada se posmatra vrednosno, u strukturi otkrivenih falsifikata novčanica gotovog novca, najveći je udeo novčanica apoena od 2.000 (50,62 odsto) i od 1.000 dinara (39,38 odsto). Procentualno izraženo, ta dva apoena zajedno čine 90 odsto falsifikata gotovog novca, prenosi Biznis.

“Ako se uporede otkrivene falsifikovane novčanice gotovog novca s gotovim novcem u opticaju, vidi se da je na milion komada originalnih novčanica u opticaju otkriveno 5,57 komada falsifikovanih novčanica gotovog novca, odnosno na milijardu dinara u opticaju otkriveno je 9.688,89 dinara falsifikovanog novca”, navode u NBS.

Apoeni od 50 i 200 evra svrgnuli sa trona novčanicu od 100

Kada je reč o stranim valutama, u 2021. godini, u postupku ekspertize novčanica primljenih pod sumnjom da su falsifikovane, otkriveno je 1.997 komada falsifikovanih novčanica efektivnog stranog novca.

U posmatranom periodu, otkrivena su 632 komada falsifikovanih novčanica evra, od čega najviše apoena 50 i 200, što je razlika u odnosu na ranije godine, kada je umesto apoena od 200 evra bio zastupljeniji apoen od 100 evra.

Tokom 2021. godine otkriveno je 1.200 komada falsifikata američkog dolara. Inače, tokom godina primetno je da je među falsifikovanim novčanicama američkih dolara dominantno učešće apoena od 100 dolara.

Odnos otkrivenih falsifikovanih novčanica gotovog novca i efektivnog stranog novca. Među 4.791 komadom falsifikovanih novčanica, koliko je otkriveno u 2021. godini, najzastupljeniji su dinarski falsifikati.

Posmatrano po broju komada, najveći je udeo otkrivenih falsifikovanih novčanica domaće valute, i to 2.794 komada (58,32 odsto), zatim 1.200 komada američkog dolara (25,05 odsto), 632 komada evra (13,19 odsto) i 165 komada ostalih valuta (3,44 odsto).

“Od ukupno 24.475.487,13 dinara, kolika je dinarska protivvrednost falsifikata svih valuta, može se videti da je dominantan udeo otkrivenih falsifikovanih novčanica američkog dolara, i to u iznosu od 11.713.662,42 dinara (47,86 odsto), zatim evra – u iznosu od 7.049.736,73 dinara (28,80 odsto), pa domaće valute – 3.524.190 dinara (14,40 odsto) i na kraju ostalih valuta – u iznosu od 2.187.897,98 dinara (8,94 odsto)”, navodi se u izveštaju Narodne banke Srbije.

KOMENTARIŠI