Intenzivni radovi u Sinđelićevoj ulici, JP “Toplifikacija” kompletne radove završava oko 5....

Intenzivni radovi u Sinđelićevoj ulici, JP “Toplifikacija” kompletne radove završava oko 5. jula

Foto: B.P.

Radovi na rekonstrukciji dela daljinskog sistema grejanja u Sinđelićevoj ulici su sinhronizovani sa završetkom grejne sezone. Intenzivno se izvode u skladu sa vremenskim prilikama, tako da se njihov završetak očekuje ubrzo i to znatno pre predviđenog i ugovorenog roka, kažu u JP “Toplifikacija” Požarevac.

Pripremni radovi na sečenju asfalta i obeležavanju postojećih podzemnih instalacija su započeli 12. aprila tekuće godine. Sa iskopom i otvaranjem postojećeg betonskog kanala se nastavilo sve do kraja grejne sezone 2018/2019. zaključno sa 21.4.

Doprema predizolovanih cevi na gradilište je počela 14.4. Pražnjenje cevovoda u Sinđelićevoj ulici je završeno 22.4. u popodnevnim satima. Od tog momenta su otpočeli radovi na demontaži termičke izolacije (staklena vuna u merkur pletivu) i čeličnih cevi sa odvozom u magcin JPT. Nakon demontaže postojećeg čeličnog cevovoda krenulo se sa demontažom i vađenjem betonskih kanala sa razbijanjem betonskih čvrstih tačaka i revizionih komora duž trase od ulice Lole Ribara do Nemanjine ulice.

Foto: B.P.

Sa montažom novog predizolovanog cevovoda se otpočelo 6.5. Paralelno sa ovim radovima se odvija iskop i demontaža priključnih cevovoda. Tokom maja meseca bilo je mnogo kišnih dana i obilnih padavina tako da su radovi u više navrata prekidani zbog čišćenja kanala i ponovnih iskopa. Bilo je i nekoliko dana zastoja za uskršnje i prvomajske praznike.

Do 3. juna tekuće godine završena je kompletna montaža prvog dela cevovoda od ulice Lole Ribara do početka parkinga iza robne kuće.

Od 5. juna je počela radiografska kontrola zavarenih spojeva na ovom delu cevovoda i završena je 7.6. Izveštaji su pozitivni što omogućava nastavak radova na pripremi za hidrauličko ispitivanje ovog dela cevovoda. U ponedeljak, 10.6. počelo je punjenje vodom ovog dela cevovoda, kažu u JP “Toplifikacija” Požarevac.

Drugi deo cevovoda, od parkinga do Nemanjine ulice, je izveden do „male” benzinske pumpe gde se radovi mogu izvoditi samo uz pojačani nadzor od stranej NIS-Srbija zbog opasnosti od eksplozije. Prilikom istakanja goriva na benzinskoj pumpi se radovi moraju obustaviti.

Od 10.6. se krenulo sa radiografskim kontrolisanjem zavarenih spojeva na drugom delu cevovoda što će biti završeno do srede 12.6. tekuće godine. Do tada će se izvoditi i radovi oko „male” benzinske pumpe sa planom završetka do 17.6.

Tada se stiču uslovi za konačnu radiografsku kontrolu i hidrauličko ispitivanje cevovoda.

Nakon uspešnih hidrauličkih ispitivanja može se pristupiti konačnoj fazi zapenjavanja spojnica, nivelaciji cevovoda i zatrpavanju.

Očekivani završetak radova je 5. jul.

KOMENTARIŠI