Foto: Urban City / B.P.

Direktor Agencije za upravljanje lukama Vuk Perović posetio je Veliko Gradište i razgovarao sa predsednikom opštine Draganom Milićem o nastavku saradnje na unapređenju nautičkog turizma u toj lokalnoj samoupravi.

Perović je naveo da je Agencija pokrenula nekoliko razvojnih aktivnosti sa opštinom, među kojima su izgradnja međunarodnog putničkog pristaništa u Ramu i razvoj marine. Najavio je da će Agencija u narednom periodu investirati u gradnju pristaništa kod Ramske tvrđave. “Izdvojili smo sredstva u ovoj godini za izgradnju sistema veze plutajućeg objekta i obale. Uzimajući u obzir specifičnu konfiguraciju terena, takav sistem omogućiće bezbedno pristajanje brodova. Naredni korak je izbor lučkog operatera, kako bi pristanište bilo spremno za doček prvih kruzera u idućoj nautičkoj sezoni. Na taj način, približićemo tvrđavu Ram turistima iz celog sveta i upotpuniti ponudu Donjeg Podunavlja. Prateći akcioni plan Vlade Srbije za razvoj vodnog saobraćaja u Srbiji, želimo da u potpunosti iskoristimo brojne mogućnosti Dunava za dalje pospešivanje međunarodnog i domaćeg rečnog putničkog saobraćaja.“, rekao je Perović.

Imajući u vidu da Agencija radi na Studiji kojom će biti definisana mreža marina na Dunavu i Savi, jedna od tema sastanka bila je i razmatranje marine u Velikom Gradištu. Srebrno jezero, poznato i kao “srpsko more’, je popularno mesto za odmor i ribolov sa mnoštvom sportskih i rekreativnih sadržaja i predstavlja perspektivnu mikrolokaciju za buduću marinu, rečeno je na sastanku.

Predsednik opštine Dragan Milić zahvalio se Agenciji na tome što je prepoznala Veliko Gradište kao nautičku destinaciju sa potencijalom kao i na tome što će Agencija izdvojiti 20 miliona dinara za završetak samog pristaništa. “Otvaranje međunarodnog pristaništa u Ramu unaprediće turizam i domaću radinost ovog kraja. Ponosni smo na činjenicu da ćemo biti u prilici da turistima prikažemo obnovljenu Ramsku tvrđavu, koja je važan kulturno-istorijski objekat, ali i druge znamenitosti, poput Srebrnog jezera.“, zaključio je Milić. Takođe, on je istakao značaj izgradnje marine u samom gradu Velikom Gradištu, kod “Solane“, koja će, pored marine na Srebrnom jezeru, biti veoma značajna za pristan plovila u ovom gradu.

Perović i Milić obišli su lokacije na kojoj je planirana izgradnja međunarodnog putničkog pristaništa i buduće marine i složili se da će taj infrastrukturni projekat uvrstiti Veliko Gradište među atraktivne destinacije za kruzing.

Pored toga, posetili su i bunker stanice u Velikom Gradištu koje se nalaze u okviru područja graničnog prelaza otvorenog za odvijanje međunarodnog rečnog saobraćaja. Ocenili su da je obavljanje lučke delatnosti snabdevanja brodova pogonskim gorivom značajno jer olakšava plovidbu teretnih plovila i kruzera kroz Srbiju.

KOMENTARIŠI