Bez električne energije:

Četvrtak, 27.08.2020.

08:30-14:30 u Požarevcu: ul Vojske Jugoslavije od 132 do 191 sa bočnim ulicama – radovi na trafo stanici

08:00-14:00 u Požarevcu ulica Jelene Ćetković – radovi na NN mreži

Petak, 28.08.2020.

09:00-14:00 deo naselja Vince prema domu zdravlja – radovi na NN mreži

09:00-13:00 deo Brežana koji se napaja iz trafo stanice Brežane 2 – radovi na NN mreži

U slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi.

KOMENTARIŠI