Foto: B.P.

Lokalna poreska administracija podseća građane da 15. novembra ističe rok za uplatu 4. dela godišnjeg poreza na imovinu preduzetnika, fizičkih i pravnih
lica.

Građani redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza izbegavaju obračun i
naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplate. U vezi s tim, lokalna
poreska administracija će u subotu, 14. novembra, raditi sa strankama u periodu od
8 do 12 časova.

KOMENTARIŠI