Foto: Energija Kostolac

U vremenu velike energetske krize rudari površinskog kopa „Drmno“ ulažu velike napore da održe kontinuiranu plansku proizvodnju uglja i jalovine.

Ovogodišnji proizvodni planovi rudarskog sektora ogranka „TE-KO Kostolac“ veoma su visoki i pred rudarima je veliki izazov koji se odnosi na povećanje vremenskog iskorišćenja rudarske mehanizacije u cilju postizanja veće produktivnosti. Tehnološki uslovi eksploatacije na površinskom kopu „Drmno“, u vidu zaleganja i raslojavanja uglja na zapadnoj strani kopa, dovode do još viših zahteva za podizanje vremenskog i kapacitativnog iskorišćenja osnovne rudarske mehanizacije. Prilagođavanje tehničkih i tehnoloških rešenja mora ispratiti aktuelnu situaciju na Površinskom kopu „Drmno“.

Foto: Energija Kostolac

− U vremenu velike energetske krize rudari površinskog kopa „Drmno“ ulažu velike napore da održe stabilnu i kontinuiranu plansku proizvodnju uglja i jalovine. U prvoj polovini godine proizvodnja uglja odvijala se u korak s bilansom − rekao nam je Dragoslav Slavković, direktor Direkcije za proizvodnju uglja.

U toku je sezona remonta osnovne rudarske mehanizacije s ciljem podizanja pogonske spremnosti BTD i BTO sistema.

Dragoslav Slavković, Foto: Energija Kostolac

− U cilju dostizanja pogonske spremnosti osnovne rudarske opreme na zahtevanom nivou, u Direkciji za proizvodnju uglja osmišljene su kratkoročne mere. One se odnose na revitalizaciju opreme i detaljno su osmišljene defektaže opreme, ali i finansijski aspekat. Te mere predstavljene su najvišem rukovodstvu EPS-a. Neophodno je obezbeđivanje finansijske podrške za sprovođenje tih mera. Uložićemo sve resurse koje posedujemo da se ostvari planirana proizvodnja uglja i jalovine i da se obezbede uslovi za kontinuirani rad kostolačkih termoelektrana. „TE-KO Kostolac“ je dodatno opterećen i plasmanom uglja u TE „Morava“ u Svilajncu − rekao je Slavković.

KOMENTARIŠI