Iz ogranka „TE–KO Kostolac“: Na putu razvoja

Iz ogranka „TE–KO Kostolac“: Na putu razvoja

Završetak pristaništa „Kostolac“, montaža bagera i odlagača za šesti BTO sistem i postavlјanje koloseka industrijske pruge od stanice „Stig“ do termoelektrane „Kostolac B“ obeležile su 2018. godinu

Prošla godina u ogranku „Kostolac“ ostaće upamćena po finalizaciji i realizaciji tri veoma važna projekta za budućnost: završetku pristaništa „Kostolac“, montaži bagera i odlagača za šesti BTO sistem i postavlјanja koloseka industrijske pruge od stanice „Stig“ do termoelektrane „Kostolac B“.

Izgradnja pristaništa i industrijskog koloseka projekti su prve faze kreditnog paketa saradnje s Narodnom Republikom Kinom, a izgradnja novog rudarskog sistema je deo druge faze. Godinu za nama obeležile su i brojne tehnološke i proizvodne aktivnosti na kopu „Drmno“ i u termoelektranama „Kostolac“, kao i poslovi koji su u funkciji obezbeđivanja pogonske spremnosti i povećanja sigurnosti u radu sva četiri bloka. Oba bloka Termoelektrane „Kostolac A“ su prešla na novi sistem otpepelјivanja u prvoj polovini godine, pa je bilo potrebno da se sinhronizuje ceo tehnološki proces i otklone problemi koji su se javlјali sa novom tehnologijom transporta pepela i šlјake. Nastavlјene su i pripreme za revitalizaciju oba bloka koje treba da se završe do 2023. godine. Na blokovima termoelektrane „Kostolac B“ rađeni su standardni remonti, a ove godine ući će u kapitalni remont.

Termoelektrane su imale i dva jubileja. Najstariji blok od 100 megavata TE „Kostolac A1“ obeležio je 50 godina rada sa ukupno proizvedenih 20 milijardi kWh, a blok TE „Kostolac B1“ 30 godina od puštanja u rad sa 960 milijardi kWh isporučenih sistemu EPS-a.

Pored bagera, završene su i pogonske stanice za VI sistem, Foto: Energija Kostolac

Rudarski sistemi su prošli kroz velike i značajne remonte, uz nekoliko kvarova na osnovnoj mehanizaciji. Najvažniji posao je bio na rekonstrukciji uglјenog sistema i novoj trasi izvoza uglјa dužine 10 kilometara. Time su stvoreni uslovi za dalјe napredovanje kopa i radijalan zaokret fronta eksploatacije prema Dunavu. Urađena je rekonstrukcija drobilane „Drmno“, koja je sada opremlјena savremenim informatičkim kontrolnim centrom za upravlјanje sistemom proizvodnje. Ovom rekonstrukcijom je omogućeno veće izdvajanje komadnog ulјa.

Nastavlјena je izgradnja 15. linije bunara za predodvodnjavanje, ali i krčenje velikog šumskog pojasa „Hrastovače“ na pravcu napredovanja kopa „Drmno“.

Briga o zdravlјu zaposlenih bila je na prvom mestu zbog teških uslova rada. Sistematske preglede je prošlo 2.167 radnika i više od 240 radnika raspoređenih na poslovima sa povećanim rizikom. Svi kojima je to bilo neophodno upućeni su na dodatnu dijagnostiku i lečenje, što im je takođe obezbedio EPS.

U 2018. velika pažnja bila je posvećena zaštiti životne sredine. Na odlagalištu pepela „Ćirikovac“ obloženo je i prekriveno zemlјom 24 hektara kasete B. Takođe je 100 hektara odlagališta bilo obuhvaćeno rekultivacijom. Započeta je i izgradnja vetrozaštitnog pojasa u selu Drmno.

Saradnja sa lokalnom zajednicom bila je u obostranom interesu i uspostavlјena je stalna komunikacija sa selima u okruženju kako bi se nastavila ulaganja u infrastrukturu.

Zaposleni u „Kostolcu“ dali su maksimum da se ostvare utvrđeni poslovni cilјevi, koji ostaju isti i u 2019: povećanje pouzdanosti, sigurnosti proizvodnje i domaćinsko poslovanje.

U fokusu

Ogranak su posetili brojni fakulteti i druge naučne i obrazovne institucije i ustanove. U poseti su tokom 2018. godine bile 24 studijske grupe. Ništa manje nije bilo interesovanje stranih i domaćih medija. Ogranak je posetilo 11 stranih i deset domaćih medijskih kuća.

KOMENTARIŠI