U kostolačkim elektranama 2022. godine proizvedeno 6,14 miliona MWh

U kostolačkim elektranama 2022. godine proizvedeno 6,14 miliona MWh

Proizvodni učinak termoelektrana u Kostolcu tokom 2022. godine iznosi 6.138.199 MWh, koliko je proizvedeno u termoelektranama „Kostolac A” i „Kostolac B“ i potom predato elektroenergetskom sistemu Srbije.

Posmatrano po termoelektranama, TE „Kostolac A“ je tokom prošle godine proizvela 1.746.458 MWh. Blok A1, jedan od najdugovečnijih termokapaciteta u „Elektroprivredi Srbije”, proizveo je 594.251 MWh, dok je blok A2 predao 1.152.207 MWh električne energije.

U Termoelektrani „Kostolac B“ ukupno je proizvedeno 4.391.741 MWh električne energije. Ovom proizvodnom rezultatu blok B1 je doprineo sa 2.211.485 MWh i blok B2 sa 2.180.256 MWh.

Plan proizvodnje električne energije za kostolačke termoelektrane predviđa da se u 2023. godini proizvede ukupno 6,423 miliona MWh električne energije. Termoelektrana „Kostolac A“ bi trebalo da proizvede 1,946 miliona MWh, a TE „Kostolac B“ 4,477 miliona MWh.

KOMENTARIŠI