Izabrane lokalne samouprave u okviru Programa Exchange 5

Izabrane lokalne samouprave u okviru Programa Exchange 5

Konkurs za podršku lokalnim samoupravama u planiranju i programskom budžetiranju u okviru Programa Exchange 5 bio je raspisan u periodu od 18. avgusta do 15. septembra 2017. godine. Tokom naznačenog perioda primljena je ukupno 41 prijava lokalnih samouprava, koje su ocenjene u skladu sa Smernicama za konkurs.

Na osnovu odluke Komisije za evaluaciju i selekciju izabrane su sledeće lokalne samouprave:

  • Grad Vršac,
  • Grad Šabac,
  • Grad Niš,
  • Grad Beograd,
  • Opština Veliko Gradište,
  • Grad Požarevac,
  • Grad Novi Sad,
  • Grad Sremska Mitrovica.

Članovi Komisije za evaluaciju i selekciju bili su predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kao i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština. Iako je inicijalno bilo planirano da Program Exchange 5 po ovom konkursu podrži šest (6) lokalnih samouprava, zbog velikog interesovanja i zadovoljavajućeg kvaliteta prijava, odlučeno je da se taj broj poveća na osam (8).

Planirano je da tokom 2018. godine u okviru Programa Exchange 5 bude raspisan još jedan Konkurs za podršku lokalnim samoupravama u planiranju i programskom budžetiranju tokom koga će dodatni broj lokalnih samouprava biti podržan u unapređenju kvaliteta Odluka o budžetu i izveštaja o učincima programa, te njihovom uvezivanju sa ostalim lokalnim planskim dokumentima.

Zahvaljujemo svim lokalnim samoupravama koje su učestvovale na konkursu, i time prepoznale značaj i kvalitet podrške koju Ministarstvo finansija, SKGO i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pružaju gradovima i opštinama u oblasti lokalnog strateškog planiranja i programskog budžetiranja.

Program Exchange 5 finansira EU u okviru Nacionalnog programa IPA 2014. U obuhvatu druge komponente Programa Exchange 5 su, pored direktne ekspertize za lokalne samouprave izabrane po konkursnom principu, predviđene i opšte aktivnosti podrške namenjene svim gradovima i opštinama u Srbiji.

Veliko Gradište dobija podršku u planiranju i programskom budžetiranju u okviru Programu Exchange 5

Veliko Gradište će, od decembra ove godine, dobiti podršku u planiranju i programskom budžetiranju u okviru Programa Exchange 5. Ova opština izabrana je među 41 prijavljenom lokalnom samoupravom i jedina je opština pored još sedam izabranih gradova – Vršca, Šapca, Niša, Beograda, Požarevca, Novog Sada i Sremske Mitrovice.

Tim povodom, juče je u Velikom Gradištu održan inicijalni sastanak na kojem su dogovorene smernice i aktivnosti za predstojeći projekat.

Komisiju za evaluaciju i selekciju lokalnih samouprava činili su predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kao i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština.

KOMENTARIŠI