Zoran Miladinović u novom dispečerskom centru, Foto: Energija Kostolac

Posle uspostavljanja dispečerskog centra, PK „Drmno“ biće lider u implementaciji savremenih tehničko-tehnoloških rešenja za automatizaciju nadzora i proizvodnje.

Izgradnja dispečerskog centra za novi, šesti rudarski sistem kopa „Drmno“, u kom će biti smeštena oprema za nadzor i upravljanje radom ovim i ostalim rudarskim sistemima u proizvodnom procesu, realizuje se u skladu s rokovima. Završena je adaptacija predviđenog prostora i sledi postavljanje sofisticirane opreme. Rok za završetak radova je predviđen za septembar ove godine.

− Prvi korak modernizacije dispečerskog centra počeo je realizacijom projekta iz kineskog kredita, koji se odnosi na proširenje proizvodnje kopa na 12 miliona tona uglja godišnje – rekao je Zoran Miladinović, glavni inženjer elektroodržavanja na kopu „Drmno“.

U okviru izgradnje novog šestog BTO sistema, podseća Miladinović, u delu elektroprojektovanja „Paketa 2“, predviđena je izgradnja dispečerskog centra razvojnog tipa, koji će daljim ulaganjima moći da se proširuje na ostale rudarske sisteme. Koncept obuhvata tehnološku kontrolu celokupnog šestog BTO sistema, od radne stanice za pokretanje sistema do kontrolnog centra bagera, transportera, odlagača i TS „Rudnik 5“. Predviđeno je i postavljanje interfonske infrastrukture na celom šestom BTO sistemu, kao i radio-komunikacije.

Savremena oprema, Foto: Energija Kostolac

− Centar će obezbediti stalno praćenje proizvodnih rezultata, stanje opreme, pamćenje događaja tokom godine, objedinjenu protivpožarnu detekciju, sistem otprašivanja i veliku energetsku efikasnost proizvodnih kapaciteta. Da bi sve funkcionisalo, potrebno je da se oformi komunikaciona mreža sa optičkim kablom dužine 12 kilometara. Ovakvim povezivanjem svi proizvodni kapaciteti postaju jedna celina u sistemu nadzora i upravljanja. Novi bager „SchRs 1400“ i odlagač „PA 8500“ bežičnim linkovima biće povezani u ovaj optički prsten – kaže Miladinović.

Potrebno je da se stvore pogodni uslovi za rad ljudi, ali i za funkcionisanje opreme. Sve neželjene promene i narušavanje radnih uslova odmah će se alarmirati na SCADA sistemu dispečerskog centra.

Timski

Stvaranje jedinstvenog dispečerskog centra PK „Drmno“ zahteva međusobno povezivanje više paketa savremene opreme i realizaciju više uzajamno povezanih projekata. Sektor elektroodržavanja, grupa za građevinske poslove u ogranku „TE-KO Kostolac“, zajedno sa najvišim menadžmentom EPS-a, daju ogroman doprinos u realizaciji posla.

KOMENTARIŠI