Ukupna vrednost kompletnog projekta izgradnje TS „Rudnik 4“ je 750 miliona dinara. Projekat finansira EPS iz sopstvenih izvora.

Radovi na izgradnji trafostanice „Rudnik 4“, koji su počeli krajem oktobra, odvijaju se u kontinuitetu i prema predviđenoj dinamici. Tako je bilo i u toku vanrednog stanja. Stepen završetka prve faze radova je oko 65 odsto.

Reč je o trafostanici snage 32 MVA (2×16 MVA), napona 110/6 kV, koja će snabdevati električnom energijom rudarsku mehanizaciju i opremu koja će raditi u zapadnom delu ugljenog ležišta Površinskog kopa „Drmno“.

Zgrada trafostanice, Foto: Energija Kostolac

Prema rečima Aleksandra Zlatkovića, projekt-menadžera za izgradnju trafo-postrojenja, projekat se realizuje u dve etape. Prva faza obuhvata radove na izgradnji dalekovoda 110 kV u dužini od 2,3 kilometra od razvodnog postrojenja 110 kV TE „Kostolac B“ do TS „Rudnik 4“ i TS „Rudnik 4“ 110/6 kV.

− Da bi se objekat pustio u rad, moraće da se sačeka završetak poslova predviđenih za drugu fazu realizacije projekta, koji se odnose na izgradnju priključka, odnosno proširenje i rekonstrukciju razvodnog 110 kV postrojenja u vlasništvu EMS u TE „Drmno“ i projektovanje i izgradnju vazdušnog priključnog voda u dužini od 600 metara koji prolazi kroz krug Termoelektrane „Kostolac B“ do razvodnog postrojenja 110 kV u TE „Drmno“.

ALEKSANDAR ZLATKOVIĆ, FOTO: ENERGIJA KOSTOLAC

Ovo je veoma komplikovan zahvat, jer vod napona 110 kV mora da se provuče ispod vodova 400 kV postojećih blokova B1 i B2 u TE „Kostolac B“. U toku je nabavka kablova i postrojenja napona 6 kV za napojnu mrežu iz TS „Rudnik 4“ prema BTO sistemima koji će se iz nje napajati električnom energijom. Ukupna vrednost kompletnog projekta je 750 miliona dinara i EPS ga finansira iz sopstvenih izvora − rekao je Zlatković.

Rok za završetak prve faze radova je 10 meseci od dana uvođenja izvođača radova u posao. Prema Zlatkovićevim očekivanjima, radovi treba da se završe u roku, tokom jula ove godine.

Izvođači

Oprema za trafostanicu nabavlja se preko firme „Simens“. Radove na izgradnji TS izvodi „Južna Bačka“, a opremu i radove za dalekovod (etapa 1) nabavlja „Elektroistok izgradnja“. Projektovanje, nabavku opreme i radove za vazdušni priključni vod (etapa 2) izvode zajedno „Elektroistok izgradnja“ i „Elmod inženjering“. Proširenje i rekonstrukciju RP 110 kV u TE „Kostolac B“ u vlasništvu EMS-AD zajednički rade „Južna Bačka“ i „Elektroistok izgradnja“.

KOMENTARIŠI