Izgradnja nove TS „Rudnik 5“: Pripreme za probni rad

Izgradnja nove TS „Rudnik 5“: Pripreme za probni rad

U razvodnom polju TS „Rudnik 5“ 110 kV završeni su građevinski radovi i montirana je sva elektrooprema.

Radovi na izgradnji trafostanice „Rudnik 5“ 110/6 kV odvijaju se prema planu i tokom septembra ta TS biće stavljena pod napon. Planirano je da objekat bude pušten u probni rad u oktobru. Reč je o trafostanici snage 2×16 MVA i napona 110/6 kV, koja sastavni je deo paketa opreme za šesti BTO sistem. Trafostanica snabdeva električnom energijom rudarsku opremu u sklopu novog BTO sistema, ali i druge infrastrukturne objekte na kopu „Drmno“.

Prema rečima Aleksandra Zlatkovića, projekt-menadžera za izgradnju trafopostrojenja, u razvodnom polju TS „Rudnik 5“ 110 kV završeni su građevinski radovi i montirana je sva elektro oprema.

Foto: Energija Kostolac

− Na komandnoj zgradi u toku je poslednja faza elektromontažnih i građevinskih radova, posle kojih slede funkcionalne probe. „Simens“ je isporučio svu predviđenu elektroopremu, koja se nalazi na gradilištu i kopu „Drmno“. Tokom avgusta radilo se i na postavljanju dalekovoda od tri kilometra. Njime se povezuje izvor napajanja, smešten u trafostanici „Rudnik 3“ sa novim objektom. Završena je dogradnja dalekovodnog polja 110 kV u TS „Rudnik 3“, čime su obezbeđeni uslovi za priključenje nove trafostanice. Nosilac posla je kineska kompanija CMEK, a izvođač radova „Elektrotehnika-Južna Bačka“ − rekao je Zlatković.

Izgradnjom i puštanjem u rad objekta čija je vrednost 5,7 miliona dolara biće i formalno stavljena tačka na realizaciju investicionih aktivnosti koje se odnose na šesti rudarski sistem za Površinski kop „Drmno“.

KOMENTARIŠI