Januarski rezultati proizvodnje na PK „Drmno“: Proizvodnja prema potrebama elektrana

Januarski rezultati proizvodnje na PK „Drmno“: Proizvodnja prema potrebama elektrana

Blaga zima i povolјne vremenske prilike išle su u prilog radnicima održavanja na osposoblјavanju mehanizacije

Na Površinskom kopu „Drmno“ u januaru je iskopano 903.175 tona uglјa. Prosečna dnevna proizvodnja uglјa iznosila je oko 30.000 tona, što je bilo u skladu sa potrebama rada termoenergetskih kapaciteta, ali i popunom deponija.

– Rezerve uglјa na deponijama na kraju meseca bile su na nivou od 484.678 tona, što je za sedam odsto više od bilansiranih količina za ovaj vremenski period – kaže Ivan Tašić, direktor Direkcije za proizvodnju uglјa.

Foto: EPS Energija

– Prosečna kalorijska vrednost uglјa koji je isporučivan termoelektranama iznosila je 8.800 kilodžula po kilogramu. Ukupno je tokom proteklog meseca termoelektranama isporučeno 7.957 teradžula toplotne vrednosti. U januaru je za potrebe široke potrošnje izdvojeno i 8.397 tona komadnog uglјa, što je u skladu sa obavezama prema kupcima iz prošle godine – naglasio je Tašić.

Rudarskim sistemima za otkrivanje uglјa otkopano je 2.956.004 miliona kubika čvrste mase. Blaga zima i povolјne vremenske prilike išle su u prilog radnicima održavanja na osposoblјavanju mehanizacije na kojoj je došlo do kvarova tokom prethodnih meseci. Rade se tehnološke pripreme za značajne radove na sistemu odvodnjavanja, ali i pripreme za pomeranje jalovinskih sistema.

KOMENTARIŠI