Javna prezentacija i javna rasprava nacrta Lokalnog plana upravljanja otpadom Grada Požarevca

Javna prezentacija i javna rasprava nacrta Lokalnog plana upravljanja otpadom Grada Požarevca

Foto: Urban City // B.P.

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine na osnovu  Zakona o upravljanju otpadom oglasilo je javni uvid u nacrt Lokalnog plana upravljanja otpadom Grada Požarevca u periodu 2023-2032. godine.

Javni uvid biće izložen do 16. marta 2023. godine na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca i veb stranici Grada Požarevca.

Javni uvid može se izvršiti uvidom u planirani akt u kancelariji 115 svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirani akt, u pisanom obliku, dostaviti Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, preko pisarnice u Drinska br. 2., zaključno sa 16. martom 2023. godine.

Javna prezentacija i javna rasprava održaće se 9. marta 2023. godine u sali 11 Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, sa početkom u 10 časova.

KOMENTARIŠI