Javna rasprava za pravedan upis učenika u osnovne škole na teritoriji Grada...

Javna rasprava za pravedan upis učenika u osnovne škole na teritoriji Grada Požarevca

Foto: Urban City // B.P.

Gradsko veće Grada Požareva poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Lokalnog akcionog plana za pravedan upis učenika u osnovne škole na teritoriji Grada Požarevca Lokalnog tima Požarevca u okviru projekta „Partnerstvo za pravedno kvalitetno obrazovanje“ za period 2022 -2024. godine i daju predloge, sugestije i komentare.Javna rasprava o Nacrtu održaće se u periodu od 20. jula 2022. godine do 28. jula 2022. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentaridostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca na adresu elektronske pošte:marija.trnavac@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Drinska broj 2 Požarevac, sa naznakom: „Za javnu raspravu Lokalnog akcionog plana.“

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 8 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Opširnije na sajtu Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI