Javni konkurs za (su)finansiranje projekata NVO i udruženja u Požarevcu

Javni konkurs za (su)finansiranje projekata NVO i udruženja u Požarevcu

Grad Požarevac raspisao je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u 2017. godini, sredstvima iz budžeta Grada Požarevca, u ukupnom iznosu od 2.076.700,00 dinara, i to za oblast: Socijalna i zdravstvena zaštita.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa imaju udruženja koja su od  javnog interesa za Grad Požarevac pod uslovom  da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na području Grada Požarevca, kao opštinske ili međuopštinske organizacije.

Pod područjem Grada Požarevca podrazumeva se područje Gradske opštine Požarevac, izuzev područja Gradske opštine Kostolac.

Kriterijumi za ocenjivanje programa rada su:

  1. Problem kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa ciljem upotrebe sredstava i problemima lokalne zajednice;
  2. Ciljevi programa rada – da li su jasno i prikladno određeni; da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema u lokalnoj zajednici;
  3. Obuhvat – kolike su mogućnosti programa rada da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predviđenih aktivnosti; da li uključuje partnerstvo sa drugim udruženjima, privredom ili javnim sektorom;
  4. Aktivnosti i plan rada– da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviđenih programom rada, da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u lokalnoj zajednici u predviđenom vremenu;
  5. Očekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa rada merljivi i da li će program rada imati uticaja van kruga neposrednih korisnika;
  6. Budžet i finansijske isplativosti – da li budžet programa rada odražava stvarne troškove predložene aktivnosti (da li su troškovi realni, praktični i da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata zadovoljavajući); da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova; kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati;
  7. Inovacije – da li program rada ima inovativne elemente, predlaže alternativna rešenja u oblasti kojom se bavi;
  8. Održivost – da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta Grada, i na koji način;
  9. Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta Grada Požarevca u 2015. godini i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta za one koji prvi put konkurišu za sredstva.
  10. Visina procenta sredstava obezbeđenih van budžeta Grada Požarevca daće prednost prilikom  izbora programa  / projekta.

Prijave na konkurs  se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Opširnije o konkursu pročitajte OVDE.

KOMENTARIŠI