Jedna od najdužih ulica u Požarevcu trebalo bi do 15. juna da...

Jedna od najdužih ulica u Požarevcu trebalo bi do 15. juna da dobije nov asfalt

Rok za dostavljanje ponuda je do 15.3.2018. godine do 10.00 časova

Grad Požarevac raspisao je javnu nabavku 13. februara 2018. godine za asfaltiranje i popoločavanje površina. Javna nabavka se sastoji iz dve partije.

Partija 1 se odnosi na presvlačenje asfaltom sportskog igrališta u MZ Živica, a procenjena vrednost tih radova koji bi trebalo da budu obavljeni  u maksimalnom roku od 10 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao je 1.139.567,00 dinara, bez PDV-a.

Partija 2 ove javne nabavke odnosi se na radove na ojačavanju kolovozne konstrukcije-asfaltiranje ulice Hajduk Veljkove (od Porečke do raskrsnice sa Jugovićevom), a maksimalni rok je 50 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Vrednost ove partije javne nabavke je procenjena na 54.166.666,00 dinara, bez PDV-a.

Foto: Google Maps

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka je 25 dana od dana otvaranja ponuda. Krajnji rok izvršenja radova i primopredaje objekta je 15. jun 2018. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je do 15.3.2018. godine do 10.00 časova.

Opširnije na sajtu Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI