Grad Požarevac raspisao je javnu nabavku 13. februara 2018. godine za asfaltiranje i popoločavanje površina. Javna nabavka se sastoji iz dve partije.

Partija 1 se odnosi na presvlačenje asfaltom sportskog igrališta u MZ Živica, a procenjena vrednost tih radova koji bi trebalo da budu obavljeni  u maksimalnom roku od 10 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao je 1.139.567,00 dinara, bez PDV-a.

Partija 2 ove javne nabavke odnosi se na radove na ojačavanju kolovozne konstrukcije-asfaltiranje ulice Hajduk Veljkove (od Porečke do raskrsnice sa Jugovićevom), a maksimalni rok je 50 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Vrednost ove partije javne nabavke je procenjena na 54.166.666,00 dinara, bez PDV-a.

Foto: Google Maps

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora ili odluke o obustavi postupka je 25 dana od dana otvaranja ponuda. Krajnji rok izvršenja radova i primopredaje objekta je 15. jun 2018. godine.

Rok za dostavljanje ponuda je do 15.3.2018. godine do 10.00 časova.

Opširnije na sajtu Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI