JEDNOGLASNO | Kostolački odbornici pokazali jedinstvo kakvo nije zabeleženo u novijoj srpskoj...

JEDNOGLASNO | Kostolački odbornici pokazali jedinstvo kakvo nije zabeleženo u novijoj srpskoj istoriji

1.Doneta Odluka o prihvatanju predloga za promenu Statuta Gradske opštine Kostolac; 2. Doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove Kulturno-sportskog centra ,,Kostolac“ u Kostolcu; 3. Doneta Odluka o Upravi Gradske opštine Kostolac.

Skupština grada Požarevca na poslednjem zasedanju usvojila je Odluku o izmeni Statuta grada Požarevca, odnosno delova koji se odnose na Statut Gradske opštine Kostolac. Donošenjem te odluke stvoreni su uslovi da kostolačka Skupština razmotri prihvatanje predloga Odluke za promenu Statuta Gradske opštine Kostolac, te da na narednom zasedanju, koje će biti održano do kraja godine, kostolački odbornici donesu Odluku o promeni Statuta Gradske opštine Kostolac.

Ivan Savić, predsednik Gradske opštine Kostolac, dao je uvodno izlaganje, stavivši akcenat na članove iz predloga Statuta, koji se odnose na dobijanje mnogo većih ingerencija Gradske opštine Kostolac:

„Kroz stari, postojeći Statut, imali smo ovlašćenja samo za osnivanje Centra za kulturu, a sada ovim izmenama lokalna samouprava dobija ovlašćenja da osnuje Javna preduzeća i Ustanove koje će biti servis svih građana.“ – rekao je Savić, naglasivši da je jedan od prioriteta osnivanje javnog preduzeća „Toplifikacija“ Kostolac.

Povodom druge tačke na ovom zasedanju, uvodno izlaganje dala je Jelena Šamanc, direktorka Kulturno-sportskog centra Kostolac.

Statutom su obuhvaćeni svi neophodni činioci koji su od izuzenog značaja za razvoj i funkcionisanje Kulturno-sportskog centra Kostolac. Kultura i sport, prema rečima direktorke, predstavljaju veoma značajan segment civilizovanog društva, a lokalna samouprava učiniće sve napore kako bi se sport i kultura u Kostolcu podigli na viši nivo.

Direktorka je iskazala veliku zahvalnost predsedniku Saviću i predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti za dobijanje novih objekata na upravljanje:

„Potreba za novim Statutom javila se usled dobijanja na upravljanje novih sportskih objekata, samim tim došlo je do preimenovanja ustanove u Kulturno-sportski centar Kostolac, Najveće izmene ovog Statuta nastale su kod registracije ustanove za obavljanje novih delatnosti koje su od velikog značaja za dalji rad centra.“ – između ostalog rekla je Šamanc.

Predsednik Savić, povodom ove tačke obratio se odbornicima istakavši da je uloga Kulturno-sportskog centra prvenstveno servis svim građanima, sportskim i kulturnim organizacijama. Naglasio je da će budžet ove ustanove u 2017. godini biti znatno uvećan. Takođe je izneo i informaciju o pokrenutoj inicijativi da se kroz finansiranje sportskih organizacija i njigovo delovanje angažuju profesori fizičke kulture sa teritorije Gradske opštine Kostolac, dodavši da su to samo neki od koraka da se reši problem nezaposlenosti mladih ljudi.

Anđelija Milivojević, načelnica Uprave Gradske opšine Kostolac, obrazložila je treću tačku dnevnog reda, istakavši da je od 1. decembra započeta primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave koji donosi brojne novine kada su u pitanju prava i dužnosti iz radnih odnosa zaposlenih u Upravama lokalnih samouprava. Novine se odnose i na postupke popunjavanja radnih mesta, disciplinski i upravni postupak u organima gradskih opština i u službama i organizacijama koje osnivaju ovi organi.

Na 18. redovnom zasedanju Skupštine Gradske opštine Kostolac kojom je predsedavao Nenad Marković, sve tačke dnevnog reda usvojene su jednoglasno, što je svojevrsni presedan od uvođenja višepartijskog sistema. Kostolački odbornici su pokazali jedinstvo kakvo nije zabeleženo u novijoj srpskoj istoriji.

KOMENTARIŠI