Još budžetskih sredstava za sportske klubove u Kostolcu

Još budžetskih sredstava za sportske klubove u Kostolcu

Komisija za obezbeđivanje sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Kostolac, po prijavama pristiglim na osnovu Javnog poziva za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta, a objavljenim u listu Reč Naroda, dana 26. novembra tekuće godine, izvršila je pregled i ocenu svih pristiglih prijava, nakon čega je, u skladu sa kriterijumima i merilima utvrđenim Pravilnikom o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Kostolac, sačinila predlog Odluke o raspodeli sredstava.

Na 30 redovnoj sednici Veća Gradske opštine Kostolac, održanoj 9. decembra, predlog je jednoglasno usvojen, a zatim je doneta Odluka o dodeli sredstava. Na osnovu prihvaćenih prijava, Ugovorom o dotaciji, sredstva će biti dodeljena sledećim sportskim klubovima i organizacijama:

– Šahovski klub „RUDAR“ –  250.000.00 dinara;

– ŽRK „RUDAR“ – 340.000.00 dinara;

– Jedriličarski klub „Dunavac“ – 50.000.00 dinara;

– Nautičko društvo „Dunavac“ – 50.000.00 dinara;

– FK „BORAC“  Klenovnik – 400.000.00 dinara;

– SRD „DUNAVAC“ – 140.000.00 dinara;

– OK „RUDAR“ – 495.000.00 dinara;

– OPK „RUDAR-2001“ –  1.100.000.00 dinara;

– Džiu-Džicu klub Kostolac – 50.000.00 dinara;

– Borilački centar „Knez Miloš“ KOS – 78.000.00 dinara;

– Stonoteniski klub „RUDAR“ – 250.000.00 dinara;

– FK „RUDAR KOSTOLAC 2008“ – 100.000.00 dinara;

– Kuglaški klub „RUDAR“ – 250.000.00 dinara;

– „OPK RUDAR 1933“ – 450.000.00 dinara;

– Rukometno udruženje „Kostolac“ – 500.000  dinara;

– Gimnastički klub SO „PARTIZAN“ – 400.000.00 dinara;

– FK „Dunavac“ Petka – 222.000.00 dinara;

– RK „RUDAR“ – 1.400.000.00 dinara;

– SD „Rudar“ –   0,00 dinara;

– ŽOK „RUDAR“ – 225.000.00 dinara i

– FK „Pobeda „ Selo Kostolac – 250.000 dinara.

KOMENTARIŠI