Na 11. sednici Skupštine Grada Požarevca prvi put je glasano elektronski u Požarevcu u septembru 2017. godine.

Ovim putem rad Skupštine Grada Požarevca je unapređen i ostvaruju se velike uštede u budžetu kada je u pitanju štampanje materijala, ali se i čuva životna sredina.

Ono po čemu će današnja 15. sednica biti upamćena je i po tome da je zakazana manje od 24 časa do zasedanja (u četvrtak, 22. fabruara), ali i da zbog trenutnog postupka Javne nabavke, kako je rekao Bojan Ilić, predsednik Skupštine Grada Požarevca po završetku sednice nije bilo tv prenosa. Ilić je objasnio medijima po završetku zasedanja da je sednica zakazana prevashodno zbog programa poslovanja Javnih ustanova i fondacije zbog finansijskih planova s obzirom da je drugi mesec u godini i koje uveliko već rade po planu i poslovanju i zato je bilo neophodno da se zakaže sednica Skupštine da bi svi finansijski planovi bili odobreni, kako bi sve planove i programe sprovodili u dela.

U rekordnom roku izglasane su sve tačke Dnevnog reda, usvojeni su planovi ustanova i fondacije čiji je osnovač Grad Požarevac, usvojena je odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Požarevca za 2017. godinu, usvojena je odluka o pokretanju inicijative za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prenos nepokretnosti radi proširenja groblja u K.O. Kostolac-Grad.

Za vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Požarevac izabran je dosadašnji direktor Dragi Ivić, kome je mandat isticao krajem februara.

KOMENTARIŠI