Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Grada Požarevca objavilo je javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za potrebu urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju stambenog objekta na katastarskim parcelama broj 1524/1, 1524/2 i delovima katastarskih parcela broj 1536/1 i 1937/4 sve K.O. Požarevac, u ulici Kninska broj 10, u Požarevcu.

Projekat je izradila firma PR DAR 011 iz Beograda, odgovorni urbanista je Katarina Vukanović, dipl.inž.arh.

Idejno rešenje je izradio DREAMERS ARCHITECTS iz Beograda.

Investitor urbanističkog projekta je Gligorijević Goran iz Požarevca, i Bucko d.o.o. Požarevac.

Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od sedam dana, počev od 30.08.2022. godine, zaključno sa 06.09.2022. godine, u kancelariji broj 36 u prizemlju zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 36 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, kontakt telefon 539-676.

KOMENTARIŠI