Nakon sprovedenog Konkursa za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednica sa područja Grada Požarevca u 2022. godini, raspisuje se Konkurs za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednica sa područja Grada Požarevca u 2022. godini, u iznosu od 5 miliona dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2022. godinu.

Pravo podnošenja prijave za sufinansiranje programa/projekata imaju crkve ili verske zajednice čiji se objekti nalaze ili čija se izgradnja planira na području Grada Požarevca.

Sufinansiranje programa/projekata, po ovom konkursu, odnosi se na program izgradnje, verskih hramova i objekata i obnovu i održavanje verskih hramova i objekata, zaštitu i brigu o verskim objektima od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnog značaja.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana počevši od utorka, 16. avgusta.

KOMENTARIŠI