JP TOPLIFIKACIJA: Počela normalizacija daljinskog grejanja u Požarevcu

JP TOPLIFIKACIJA: Počela normalizacija daljinskog grejanja u Požarevcu

Tokom prethodne večeri ponovo je uspostavljena proizvodnja toplotne energije u okviru kostolačkih elektrana

Parametri sistema su u toku noći podizani i trenutno su na polazu iz termoelektrane ostvarene temperature koje odgovaraju aktuelnim vremenskim uslovima.

U Kostolcu i okolnim seoskim naseljima uspostavljen je zadovoljavajući kvalitet grejanja u objektima.

Zbog vremenskog perioda koji je potreban da se topla voda dopremi do potrošača u Požarevcu, normalizacija isporuke na ovom delu konzumnog područja očekuje se u narednim časovima.

KOMENTARIŠI