JP “Toplifikacija”: Počinju tople probe

JP “Toplifikacija”: Počinju tople probe

Pripreme za Grejnu sezonu 2017/18. su ove godine počele znatno ranije nego prethodnih godina.

Početak dopune TS je započet 04. Septembra i sa prekidima traje i danas. Zaključno sa današnjim danom napunjeno je, i biće dopunjeno, 95% primarnih i sekundarnih instalacija grejanja i objekata visokogradnje.

U toku je puštanje cirkulacionih pumpi u toplopredajnim stanicama gde je izvršena dopuna vodom.

Sa predstavnicima TE “Kostolac” je dogovoren početak toplih proba, koji obuhvata progrevanje vrelovoda Kostolac-Požarevac i primarne gradske, za sutra, 03. Oktobra, od 9 časova. Od 04. Oktobra će početi funkcionalne i tople probe delova sekundarnih instalacija kupaca (toplopredajne stanice, kućne podstanice, unutrašnje instalacije grejanja).

Tople probe, uz postepeno podizanje parametara, će trajati do 10. Oktobra. Nakon toga, zavisno od vremenskih uslova, i problematike koja će se pojavljivati, uspostavljaće se redovno grejanje tako da će potpuna spremnost celog sistema ostvariti i grejna sezona početi 15. Oktobra kako je i regulisano Gradskom Odlukom.

Ove godine, sa dopunama i probama na hladan hidraulički pritisak se počelo znatno ranije nego prethodnih godina kako bi, do zvaničnog početka grejne sezone, bilo dovoljno vremena da se otklone uočeni nedostaci u radu i eventualna curenja.

U toku toplih proba, do 15. Oktobra, neće se reagovati na prigovore na kvalitet grejanja već samo na kvarove i veća curenja. Zbog veličine sistema (konzum 100 MW) i velikog broja kupaca (blizu 10.000) nije moguće istog dana probati i pustiti grejanje svim kupcima. Zbog toga probe i puštanje traju 7-10 dana što je praksa i u drugim gradovima.

KOMENTARIŠI