Kalendar poreskih obaveza: Estradi rok do 7. juna

Kalendar poreskih obaveza: Estradi rok do 7. juna

Foto: Urban City // B.P.

Poreska uprava objavila je poreksi kalendar za jun mesec u kome je navela kada obveznici treba da podnesu određene prijave i izmire obaveze po njima.

Podseća se da do 7. juna treba dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu, kao i izveštaje o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplatiti sredstva po tom osnovu.

Poreska uprava navodi da je 10. jun rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec.

Do istog datuma poreski dužnici iz člana 10. Zakona o PDV-u treba da podnesu poreske prijave i plate PDV za prethodni mesec, podseća Poreska uprava.

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec dospeva 15. juna, kao i plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državl?ane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere.

Isti datum, 15. jun je rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec o za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a za prethodni mesec.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca i podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec takođe dospevaju 15. juna.

Krajam meseca, 29. juna, dospeva obaveza podnošenja poreske prijave, poreskog bilansa i dokumentacije za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica, bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke i za Narodnu banku Srbije.

Istog datuma dospeva plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2020. godinu i plaćenih akontacija.

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za maj 2021. godine dospeva 30. juna, kao i plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu, navodi Poreska uprava.

KOMENTARIŠI