U rudarskom sektoru ogranka „TE-KO Kostolac“ praćenje klјučnih indikatora učinka (KIU) u proizvodnom procesu pokazalo je da su u 2016. ostvareni dobri rezultati i pored izazova u radu. Klјučni indikatori učinka u sektorima proizvodnje, održavanja i pomoćne mehanizacije definišu se u poslednjih nekoliko godina radi povećanja performansi i efikasnosti površinske eksploatacije uglјa i stabilnog snabdevanja termoenergetskih kapaciteta.

Izazovi u proizvodnji uglјa na površinskom kopu „Drmno“ bili su nerešeni imovinsko-pravni odnosi, odvodnjavanje, izgradnja neophodnih infrastrukturnih i drugih objekata i uticali su na ostvarivanje definisanih klјučnih indikatora učinka. Rezultati klјučnih indikatora učinka u 2016. pokazali su napredak, ali i da pojedine oblasti iz direktnog i indirektnog proizvodnog procesa treba i dalјe unapređivati.

U sektoru proizvodnje klјučni indikatori učinka pokazuju koliko časova su radili i koliko su se koristili kapaciteti osnovne rudarske mehanizacije. Postavlјen cilј za 2016. bio je da osnovna rudarska mehanizacija radi 50 procenata od ukupnog kalendarskog vremena, ne računajući vreme potrebno za remont, što je na nivou od 4.000 časova godišnje. Posmatrajući pojedinačno vremensko iskorišćenje velikih rudarskih sistema koji su angažovani na otkrivanju uglјa, najbolјi rezultat imao je četvrti sistem bager-traka-odlagač (BTO) sa 4.408 sati. Očekuje se da će u narednom periodu biti preduzete aktivnosti i mere koje treba da doprinesu podizanju vremenskog iskorišćenja rada velikih jalovinskih sistema.

Cilјano korišćenje kapaciteta ostvareno je i premašeno sa rotornim bagerima „SRs 2000“, koji rade u okviru trećeg i petog jalovinskog sistema, a nadomak želјenog ostvarenja bili su bageri koji rade u okviru drugog i četvrtog jalovinskog sistema.Dobri rezultati u teskim uslovima-02

Klјučni indikator učinka u segmentu održavanja osnovne rudarske mehanizacije bio je da ukupan broj neplanskih zastoja održavanja bude manji od 13 procenata od godišnjeg kalendarskog vremena. Na kraju 2016. godine ukupno je zabeleženo 6.683,35 sati neplanskih zastoja, što je za 0,9 procenata više od projektovanog rezultata.

U segmentu pogonske spremnosti i efikasnosti pomoćne mehanizacije na kopu „Drmno“ postavlјeni cilјevi u potpunosti su ostvareni. Ukupna ispravnost i raspoloživost voznog parka točkaša u prošloj godini bila je na nivou od 75,9 odsto, što je za oko tri procenta bolјe od cilјanog rezultata.

Raspoloživost, pogonska spremnost i ispravnost teške mehanizacije u prošloj godini bili su iznad definisanog nivoa. Postavlјen cilј bio je da raspoloživost bude na nivou od 58 odsto od ukupnog broja teških radnih mašina. Tokom 2016. godine ostvarena pogonska spremnost i raspoloživost teške mehanizacije bila je na nivou od 59,5 odsto.

Nakon analize svih dobijenih rezultata utvrdiće se realne i polazne osnove za definisanje ovogodišnjih klјučnih indikatora učinka.

Energetska efikasnost

Prošle godine u klјučne indikatore učinka uvedeno je definisanje i praćenje energetske efikasnosti preko koeficijenta potrošnje električne energije utrošene za proizvodnju otkrivke i uglјa na PK „Drmno“. Postavlјeni cilј bio je da se potroši manje od 3,2 kilovat-časa električne energije po iskopanoj toni uglјa i manje od 2,7 kilovat-časova po proizvedenom kubiku jalovine. Za svaku proizvedenu tonu uglјa u prošloj godini utrošeno je 3,17 kilovat-časova električne energije, što je bolјe od cilјanog utroška, dok je potrošnja po otkopanom kubiku jalovine bila 2,99 kilovat–časova električne energije.

KOMENTARIŠI