Konkurs iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva

Konkurs iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva

Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Srbiji u 2018. godini...

Pravo učešća na konkursu, kako je navedeno u saopštenju ministarstva, imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, fizička lica, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Srbija koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu do 2. februara, dok će rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biti doneto najkasnije do 3. aprila 2018.

Kako se navodi u saopštenju, rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici ministarstva.

Prijave se dostavljaju u četiri primerka poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd sa naznakom: Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Srbiji u 2018. godini i obavezno elektronskim putem na imejl adresu: digitalizacija@kultura.gov.rs

KOMENTARIŠI