PODELI

Grad Požarevac raspisao je Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020 godine, u ukupnom iznosu od 3.500.000,00 dinara.

Opšti cilj konkursa je smanjenje siromaštva romske populacije kroz suzbijanje diskriminacije usmerene na pojedince i romsku zajednicu, povećanje zapošljavanja romske zajednice na tržištu rada i njihovo veće zapošljavanje i osiguranje pripadnicima romske zajednice ravnopravnog učestvovanja u društvenom, kulturnom i javnom životu uz očuvanje vlastite kulture i tradicije, koje je sadržano u Lokalnom akcionom planu za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Požarevca 2016 – 2020. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja, registovana kod Agencije za privredne registre, a koja se pretežno bave zaštitom i unapređivanjem ljudskih i manjinskih prava i svoje aktivnosti sprovode na teritoriji Grada Požarevca.

Više o ovom Konkursu na sajtu Grada Požarevca OVDE.

KOMENTARIŠI