Konkurs za sprovođenje mera energetske sanacije stambenih objekata u opštini Malo Crniće

Konkurs za sprovođenje mera energetske sanacije stambenih objekata u opštini Malo Crniće

Foto: Urban City // B.P.

Opština Malo Crniće raspisala je konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Malo Crniće.

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova opštine Malo Crniće za 2022. godinu a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2022. godinu, a u skladu sa članom 15. Programa, raspisuje se Javni konkurs radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata.

Mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene Programom, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Malo Crniće. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Malo Crniće.

Konkurs je otvoren do 28. juna.

Opširnije na konkursu i načinu prijave na sajtu opštine Malo Crniće.

KOMENTARIŠI