Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015-2020. u 2018....

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015-2020. u 2018. godini

Opšti cilj konkursa je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom do pozicije ravnopravnih koji uživaju sva prava i odgovornosti na teritoriji Grada Požarevca

Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2018.  godinu u ukupnom iznosu od 2.450.000,00 dinara.

Opšti cilj konkursa je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom do pozicije ravnopravnih koji uživaju sva prava i odgovornosti na teritoriji Grada Požarevca.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom  pod uslovom  da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na teritoriji Grada Požarevca, kao opštinske ili međuopštinske organizacije.

Projekti neće biti finansirani:

  • Ako sadrže retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana;
  • Ako se realizacijom projekta ostvaruje dobit;
  • Ako se prijavljuje organizacija koja nije registrovana kao udruženje;
  • Ako direktno ili indirektno pozivaju na netoleranciju i diskriminaciju.

Projekat se može realizovati najkasnije do 31.12.2018. godine.

Prijave na konkurs  se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Opširnije o uslovima konkursa i načinu konkurisanja na sajtu Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI