Foto: B.P.

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2021-2025 i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca od 5. januara 2021. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisalo je konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2021 – 2025 u 2021. godini.

Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica na teritoriji Grada Požarevca 2021-2025 u 2021. godini, obezbeđena su sredstva Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 2 miliona dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja registovana kod Agencije za privredne registre, a koja se pretežno bave zaštitom i unapređivanjem položaja starijih lica.

Dodatne informacije u vezi Konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br.42, ili na telefon broj 064/89-18-275, Dejan Krstić, kao i na sajtu pozarevac.rs.

KOMENTARIŠI