Na Površinskom kopu „Drmno“ počela je izgradnja dispečerskog centra za novi, šesti rudarski sistem. U toku su građevinski radovi na prostoru za smeštaj savremene opreme dispečerskog centra za nadgledanje i upravlјanje radom, kako novim, tako i ostalim rudarskim sistemima u proizvodnom procesu.

− Prvi korak u modernizaciji dispečerskog centra započeo je realizacijom projekta iz kineskog kredita koji se odnosi na proširenje proizvodnje kopa na 12 miliona tona uglјa godišnje – rekao je Zoran Miladinović, glavni inženjer elektroodržavanja na kopu „Drmno“.

U okviru izgradnje novog šestog BTO sistema, u delu elektroprojektovanja „Paketa 2“, predviđena je izgradnja dispečerskog centra razvojnog tipa, koji će dalјim ulaganjima moći da se proširuje na ostale rudarske sisteme. Koncept koji je u fazi realizacije obuhvata: tehnološku kontrolu celog šestog BTO sistema od radne stanice za pokretanje sistema do kontrolnog centra bagera, transportera, odlagača i TS „Rudnik 5“. Predviđeno je i postavlјanje interfonske infrastrukture na celom šestom BTO sistemu, kao i radio-komunikacije.

Zoran Miladinović, Foto: Energija Kostolac

− Centar će obezbediti stalno praćenje proizvodnih rezultata, statusnog stanja opreme, pamćenje događaja tokom godine, objedinjenu protivpožarnu detekciju, sistem otprašivanja i veliku energetsku efikasnost proizvodnih kapaciteta. Da bi sve funkcionisalo, potrebno je da se oformi komunikaciona mreža sa optičkim kablom dužine 12 kilometara. Ovakvim povezivanjem svi proizvodni kapaciteti postaju jedna celina u sistemu nadzora i upravlјanja. Novi bager „SchRs 1400“ i odlagač „PA 8500“ bežičnim linkovima biće povezani u ovaj optički prsten − rekao je Miladinović.

Obezbeđenje prostora za ovakav projekat je veoma zahtevan posao. Potrebno je da se stvore pogodni uslovi i za rad lјudi i za funkcionisanje opreme. Sve neželјene promene i narušavanje radnih uslova odmah će se alarmirati na SCADA sistemu dispečerskog centra. Stvaranja jedinstvenog dispečerskog centra PK „Drmno“ zahteva međusobno povezivanje više paketa savremene opreme i realizaciju više uzajamno povezanih projekata. Sektor elektroodržavanja, grupa za građevinske poslove u „TE-KO Kostolac“, zajedno sa najvišim menadžmentom EPS-a, daju ogroman doprinos. Posle realizacije projekta sasvim je sigurno da će kop „Drmno“ biti jedan od najsavremenijih na ovim prostorima i lider u implementaciji savremenih tehničko-tehnoloških rešenja u ovoj oblasti.

Građevinski radovi u toku, Foto: Energija Kostolac

Saradnja s fakultetima

Na kopu „Drmno“ realizovana su u prethodnom periodu dva velika i značajna projekta u saradnji sa domaćim visokoobrazovnim ustanovama i institucijama. Na kopu se s jednog mesta upravlјa sistemom za dubinsko predodvodnjavanje kopa, u koji je povezano više od 300 bunara, a formiran je i jedinstveni centar za praćenje i upravlјanje radom mašina pomoćne mehanizacije putem sistema za satelitsko praćenje.

KOMENTARIŠI