Kostolac dobija Kancelariju za mlade

Kostolac dobija Kancelariju za mlade

Foto: Urban City / B.P.

Na 26. redovnoj sednici Skupštine Gradske opštine Kostolac doneta je Odluka o osnivanju Kancelarije za mlade Gradske opštine Kostolac.

Kancelarija za mlade kao deo Uprave Gradske opštine Kostolac treba da vodi sistemsku brigu o mladima na teritoriji Gradske opštine Kostolac i da bude odgovorna za sprovođenje lokalne omladinske politike.

Kancelarija za mlade treba da obavlja poslove koji se odnose na podsticanje mladih da se organizuju, udružuju i učestvuju u društvenim tokovima, poslove saradnje sa omladinskim organizacijama i udruženjima i da pruža pomoć omladinskim organizacijama i udruženjima u njihovom radu, da podstiče i ostvaruje saradnju koja se odnosi na omladinu i ulogu mladih na teritoriji Gradske opštine Kostolac.

Odlukom o osnivanju Kancelarije za mlade Gradske opštine Kostolac bliže su definisani ciljevi i zadaci Kancelarije za mlade, a sve u cilju što delotvornijeg rada Kancelarije i uspešnijeg ostvarivanja potreba mladih na teritoriji Gradske opštine Kostolac.

KOMENTARIŠI