KRAJ: Direkcija za izgradnju POŽAREVAC zvanično prestala da postoji

KRAJ: Direkcija za izgradnju POŽAREVAC zvanično prestala da postoji

30. novembra izvršena je predaja knjigovodstvene vanbilasne aktive, sa Direkcije za izgradnju grada Požarevca na grad Požarevac, Direkcija je zvanično prestala da postoji.

Pre ovog čina Skupština grada je na prošloj sednici koja je održana 22.novembra donela odluku o prestanku rada,postojanja i brisanja iz registra JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca, pre toga gradsko veće je donelo nekoliko zaključaka o statusu ovog sada već bivšeg Javnog preduzeća. Formiran je radni tim za kontrolu sprovođenja postupka statusne promene JP Direkcija za izgradnju. Tim ima 12 članova koji čine pomoćnici gradonačelnika, načelnica gradske uprave, načelnici odeljenja gradske uprave i članova gradskog veća. Takođe formiran je radni tim za kontrolu validnosti dokumentacije Direkcije.

Gradonačelnik Požarevca Bane Spasović rekao je prilikom primopredaje dokumentacije da je, preuzeta vanbilasna aktiva Direkcije koja obuhvata sve kapitalne investicije od osnivanja direkcije 1995.godine pa do 2015.godine, kao i investicije koje su okončane do 30.novembra 2016.godine.
Komisija je u zapisniku konstatovala da je faktički preuzela vanbilasnu evidenciju Direkcije, u vrednosti od 2 968 346 000 dinara. Tim koji je formiran za proveru ispravnosti dokumentacije će u narednom periodu prekontrolisati te dokumente, i utvrditi da li postoji validna dokumentacija potrebna za uknjižbu u Javne evidencije do 2012.godine. Državni revizor je naložio još 2012. Direkciji i gradu Požarevcu da sve kapitalne investicije koje je realizovala Direkcija da se prenesu na osnivača-Grad Požarevac, stim da državna revizija je ponovila taj nalog u julu ove godine.

Zahtev revizora je sproveden u delo jučerašnjim danom i na taj način stavljeno do znanja da grad Požarevac poštuje odluke državnih organa i propise Republike Srbije.
Narednih meseci pred gradskim rukovodstvom je veliki posao kada je u pitanju kontrola dokumentacije i o svim preduzetim radnjama biće obavešteni nadležni organi. Sva ovlašćenja, obaveze i prava Direkcije od danas (1.decembra) su prešle na grad Požarevac.

KOMENTARIŠI