Foto: B.P. / arhiva

Republička smotra izvornog stvaralaštva dečijih folklornih ansambala Srbije „Kreni kolo da krenemo” Boževac, opgtšina Malo Crniće, Savez folklornih ansambala Srbije, Opština Malo Crniće i Centar za kulturu Opštine Malo Crniće organizuju Republički festival dečijeg izvornog stvaralaštva pod nazivom “Kreni kolo da krenemo” u Boževcu 23. aprila 2023. godine.

Pravo učešća imaju dečiji folklorni ansambli uzrasta do 15 godina koji izvode tradicionalne igre i pesme u svom izvornom obliku — prikaz autentničnih igara i pesama određene etnokoreološke oblasti u svom tradicionaliom obliku bez stilizovanih pokreta i koraka, uz adekvatnu muzičku pratnju tradicionaliih instrumenata. Igre se mogu prikazati u krugu i polukrugu izvođača koji se mogu kretati u određenom smeru na sceni bez koreografisanih rešenja osim kod parovnih igara koje su augentične za određenu etnokoreološku oblast.

Smotra ima za cilj da čuva i neguje izvorno folklorno stvaralaštvo.

Foto: Urban City / B.P. / arhiva

Svaki grad ili opština ima pravo da prijavi dva folklorna ansambla kao predstavnika, u prvom roku prijava najkasnije do 8.4.2023. godine. Prijave ansambala moraju biti overene i od strane Ustanove kulture (Kulturni centar) ili lokalne samouprave iz koje dolaze.

Najuspešniji ansambli, pored priznanja, biće nagrađeni i materijalnim nagradama što ima za cilj da pospeši rad folklornih ansabala u oblasti izvornog folklornog stvaralaštva.

Overene prijave za učešće paslati najkasnije do 8. aprila 2023. godine Centru za kulturu opštine Malo Crniće, Bajlonijeva 119, 12311 Malo Crniće. ili na mtail: czkomc@yahoo.com Kontakt za informacije: 065/92-80-150 .

KOMENTARIŠI