Kvar na potisnom nadzemnom cevovodu – vodosnabdevanje bez problema

Kvar na potisnom nadzemnom cevovodu – vodosnabdevanje bez problema

U sredu, 16. 11. 2016. godine, u večernjim časovima zasedao je Štab za vanredne situacije grada Požarevca.

Razlog zbog koga je sazvana vanredna sednica ovog organa je kvar na potisnom nadzemnom cevovodu nalivne vode sa jezerske kasete broj 4. Do pomenute havarije je došlo u ranim jutarnjim časovima, istog dana. Novonastala situacija nije ugrozila vodosnabdevanje (kao i kvalitet vode za piće) grada Požarevca, pre svega zbog visokog nivoa Velike Morave.

Štab za vanredne situacije doneo je odluku da se odmah pristupi saniranju problema. U izveštaju koji je JKP Vodovod i kanalizacija dostavio Štabu za vanredne situacije kaže se:

„Poslednjih par dana povećana je proizvodnja nalivne vode sa vodozahvata Morava sa prosečnih 130, na 180l/s, što znatno utiče na stabilnost rada samog vodoizvorišta Ključ, s obzirom da je količina nitrata u ovoj vodi 21mg/l. Havarijom koja se juče desila, nije bilo ugroženo vodosnabdevanje Grada, na bilo koji način. Nalivnom vodom sa kasete 4 isključivo se napaja infiltracioni bazen broj 1, a manjim delom IB2, čime se štiti severo-zapadni deo izvorišta od upliva podzemne vode kontaminirane nitratima u količini preko 100mg/l.  Upravnik vodosnabdevanja je juče, odmah nakon saznanja za havariju, izvršio preraspodelu nalivne vode sa vodozahvatnih bunara na Moravi, na sve infiltracione bazene.

Danas je izvršen uviđaj stručnih policijskih službenika na mestu havarije cevovoda. Uviđaj je završen u 10č. Odmah nakon uviđaja, pristupilo se reparaciji i zameni havarisane cevi. U 11 i 45 su završeni svi monterski radovi, a u 11 i 50 je startovana pumpa sa kasete 4.

Pregledom terena na vodoizvorištu, utvrđeno je da nalivna voda sa kasete 4 stiže do infitracionog bazena broj 1, uz 2 uočena manja gubitka, koja su nastala nakon ponovnog puštanja pumpe u rad. Ove gubitke planiramo da saniramo u narednim danima. Merenja protoka na ovom cevovodu se realizuju uz pomoć prenosnog ultrazvučnog merača protoka koji JKP poseduje, a čija tačnost iznosi ±5 do±10%. Trenutno izmereni protok sa kasete 4 iznosi 68l/s.“

KOMENTARIŠI