Matičar iz Brežana OSUĐEN zbog falsifikovanja službene isprave i zloupotrebe službenog položaja

Matičar iz Brežana OSUĐEN zbog falsifikovanja službene isprave i zloupotrebe službenog položaja

Dejan Dinić iz Brežana, matičar u odeljenju za opštu upravu Gradske uprave grada Požarevca, je u toku 2016. godine u svojstvu službenog lica u matične knjige rođenih, knjigu državljana R. Srbije i elektronsku bazu podataka koja se vodi u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave unosio neistinite podatke za više lica, tako što ih je nezakonito upisivao pod imenom i prezimenom, datumom i mestom rođenja koji su mu ta lica kazivala a bez ikakvih dokaza da su podaci koje unosi tačni, pri čemu je bio svestan da u službenu knjigu kao službeno lice unosi neistinite podatke, a potom je, iskorišćavajući svoj službeni položaj, tako upisanim licima izdavao Izvode iz matične knjige rođenih i Uverenja o državljanstvu R. Srbije i omogućio im da promene svoj identitet zaobilazeći zakonom propisanu proceduru tako što će kod nadležnih državnih organa izvaditi ličnu kartu i putnu ispravu R. Srbije pod drugim imenom i sa lažnim ličnim podacima.

Pošto su dobila novo ime i prezime, ta lica ostaju „nevidljiva“ i nedostupna državnim organima R. Srbije i drugih država, čime im se praktično brišu eventualne ranije osude i drugi za njih nepovoljni podaci u vidu čega im je Dinić Dejan pribavio korist.

Dinić Dejan je pritvoren 29.03.2017. godine po krivičnoj prijavi PU Požarevac, nakon čega je Osnovno javno tužilaštvo sprovelo dokazne radnje i dana 25.05.2017. godine podnelo protiv njega optužni predlog sa predlogom za produženje pritvora.

Na pretresu dana 08.06.2017. godine pravnosnažno je osuđen zbog izvršenja dva krivična dela Falsifikovanje službene isprave iz čl. 357 st. 1 KZ-a i dva krivična dela Zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 st. 1 KZ-a na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 8 meseci i meru bezbednosti Zabrana vršenja poziva delatnosti i dužnosti u trajanju od 5 godina.

KOMENTARIŠI