PODELI
Foto: Pixaby // ilustracija

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana.

Cilj obeležavanja je da se i osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u upravljanju društvom u kome žive.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je samo jedan dan u međunarodnom kalendaru, ali simbolizuje akcije koje bi trebalo preduzimati svakodnevno kako bi se stvorile zajednice koje su raznolike i prihvatljive za sve ljude.

Obeležava se svake godine sa ciljem da se promoviše puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom. Jedna milijarda ljudi, ili 15% svetske populacije, ima neki oblik invaliditeta. Prevalencija je veća u zemljama u razvoju, gde osobe sa invaliditetom češće imaju niži stepen obrazovanja, lošije zdravstvene ishode, niži nivo zaposlenosti i veće stope siromaštva.

Od jedne milijarde ljudi u svetu koji žive sa nekim invaliditetom, procenjuje se da 450 miliona živi sa mentalnim ili neurološkim bolestima a dve trećine ove populacije neće potražiti stručnu medicinsku pomoć, uglavnom zbog stigme, diskriminacije i zanemarivanja.

Procenjuje se da 69 miliona osoba svake godine širom sveta pretrpi traumatske povrede mozga, dok je jedno od 160 dece identifikovano u spektru autizma.

Ovo su samo neki primeri miliona ljudi koji trenutno žive sa invaliditetom koji nije odmah uočljiv, i podsetnik na važnost uklanjanja barijera za sve ljude koji žive sa invaliditetom, i vidljivim i nevidljivim.

Tokom pandemije, izolacija, prekid komunikacije, remećenje rutinskih postupaka i smanjena dostupnost usluga, zdravstvenih i ostalih, u velikoj meri utiču na život i mentalno blagostanje osoba sa invaliditetom.

Ovo je Dan za optimizam – okrenuti se budućnosti i stvaranju sveta u kome čoveka ne karakterišu njegove invalidnosti, već njegove sposobnosti!

Međuopštinsko udruženje slepih i slabovidih Požarevac, Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata Požarevac, Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac, Udruženje za pomoć osobama sa L-Down sindromom “8-mi dan” Požarevac, i Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Požarevac povodom obeležavanja 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom oranizuju prigodnu manifestaciju na kojoj će se predstaviti članovi, osobe sa invaliditetom, njihovim radovima izrađenim na kreativnim radionicama u centru grada.

POVEZANE VESTI:

Lakši prilaz za osobe sa invaliditetom u Ergeli “Ljubičevo”

KOMENTARIŠI