Ministarstvo odbrane: Osamnaestogodišnjaci da se jave zbog uvođenja u vojnu evidenciju

Ministarstvo odbrane: Osamnaestogodišnjaci da se jave zbog uvođenja u vojnu evidenciju

Kasarna "General Pavle Jurišić Šturm"

Ministarstvo odbrane uputilo je poziv za uvođenje u vojnu evidenciju mladićima rođenim 2004. godine, kao i starijih godišta koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju.

Iz Ministarstva odbrane napominju da to ne znači pozivanje na služenje vojnog roka, već je obaveza definisana Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

Uvođenje u vojnu evidenciju moguće je obaviti svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova. Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju traje do 28. februara 2022. godine, nakon čega će biti upućivani pojedinačni pozivi svima koji se nisu odazvali.

Lica muškog pola tu zakonsku obavezu treba da regulišu javljanjem u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Potrebno je da na uvid ponesu ličnu kartu ili, ukoliko je lice ne poseduje, drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet.

Mladići koji borave u inostranstvu svoje pravo i zakonsku obavezu ispunjavaju u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u zemlji boravka, a potrebno je da na uvid ponesu važeću putnu ispravu.

Detaljnije informacije o uvođenju u vojnu evidenciju mogu se pronaći na sajtu Ministarstva odbrane.

KOMENTARIŠI