Ministarstvo traži izradu zelene studije za Kostolački ugljeni basen

Ministarstvo traži izradu zelene studije za Kostolački ugljeni basen

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odlučilo je da bude izrađena Strateška procene uticaja prostornog plana Kostolačkog ugljenog basena na životnu sredinu.

U dokumentu objavljenom u Službenom glasniku, navodi se da se strateška procena izrađuje za područje Prostornog plana koje obuhvata celu teritoriju grada Požarevca i delove teritorije opštine Veliko Gradište.

Strateškom procenom biće razmatrana pitanja zaštite vazduha, voda, zemljišta, živog sveta, prirode, kao i druga pitanja za koja se u toku izrade utvrdi da zahtevaju odgovarajuću obradu.

Rok za izradu Strateške procene je godinu dana od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Prostornog plana.

Učešće javnosti u razmatranju biće obezbeđeno u okviru javnog uvida u trajanju od 30 dana, a u zgradi Gradske uprave grada Požarevca.

Sredstva za izradu Strateške procene obezbeđuje Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije”.

KOMENTARIŠI