Biće obezbeđeni optimalan rad drobilica i adekvatna granulacija uglja za potrebe termoenergetskih kapaciteta.

Na drobilani Površinskog kopa Drmno za vreme ovogodišnjeg remonta ugljenog sistema zamenjena su dva pogonska pločasta dodavača kojima se ugalj dovozi u drobilice za usitnjavanje uglja sa kopa. Reč je o savremenim uređajima koji treba da obezbede kontinuirano snabdevanje drobilica kako bi one mogle da usitne iskopani ugalj na potrebnu granulaciju propisanu tehničkim parametrima od 40 do 50 milimetara u dužem vremenskom periodu.

Radove je, po sistemu ključ u ruke, izveo konzorcijum Lola livnica i Tisen Krup. Ukupna vrednost radova je oko 80 miliona dinara.

Sa starim dodavačima nismo mogli da obezbedimo u dužem vremenskom periodu rad drobilica po tehničkim parametrima. To je dovodilo do neravnomernog trošenja čekića na drobilicama i bržeg habanja  rekao je Dragan Stević, glavni inženjer na drobilani.

Dragan Stević, Foto: Energija Kostolac

Stari uređaji nisu omogućavali štelovanja i optimalna podešavanja. Oprema je masivna, robusnija i teža, što je zahtevalo da se prethodno izvedu i pripremni radovi u smislu ojačanja prostorija u kojoj su smeštena nova postrojenja.

Očekujemo manju buku i prašinu u prostoriji, a imaćemo ravnomerniji i sigurniji rad ovog dela postrojenja na drobilani. Transporteri će moći programski da se kontrolišu i biće povezani s dispečerskim centrom odakle se nadzire i upravlja radom svih postrojenja na drobilani kopa Drmno kaže Stević.

KOMENTARIŠI