Modernizacija puteva na kopu „Drmno“: Asfaltom do rudarskih mašina

Modernizacija puteva na kopu „Drmno“: Asfaltom do rudarskih mašina

Radovi na asfaltiranju stacionarnog puta, koji se nalazi na istočnoj strani kopa „Drmno“, u dužini od oko 1.400 metara, završeni su sredinom novembra.

Modernizovan je put od trafostanice „Rudnik 3“ do pogonske stanice „5/2“. Reč je o putu kojim se sa istočne strane konture kopa „Drmno“ dolazi do eksploatacionog ležišta sa visinskom razlikom od oko 50 metara u odnosu na vršnu kotu terena.

To će u velikoj meri ubrzati prevoz radnika koji rade na rudarskim sistemima, ali i zaposlenih iz službi održavanja. Novi put olakšaće i eksploataciju terenskih vozila.

Put kao pista, Foto: Energija Kostolac

Ukupna vrednost radova iznosi 45 miliona dinara. Radove je izveo „Pim Hidroinženjering“ iz Beograda sa firmama članicama grupe „Bauwesen“ iz Lazarevca i „Ekomaber inženjering“ iz Pančeva.

Ovim je realizovan prvi deo ugovorenih radova na modernizaciji stacionarnih puteva oko kopa „Drmno“. Investicionim planom izgradnje infrastrukturnih objekata za 2020. godinu predviđeno je i asfaltiranje stacionarnog puta duž zapadne granice Površinskog kopa „Drmno“, od raspodelnog bunkera rezervi uglja, na drobilani, do „Mamut parka“, koji se nalazi u Arheološkom parku „Viminacijum“. Ukupna dužina saobraćajnice je oko 1.300 metara. Ako vremenski uslovi dozvole, radovi će se nastaviti, a u suprotnom, biće završeni u narednoj godini.

KOMENTARIŠI