“Mučenje jezika”

“Mučenje jezika”

U okviru manifestacije ,,Novembarski dani kulture“ u sali Doma omladine u Kostolcu, održano je književno veče pod nazivom ,,Mučenje jezika“.

Veče je bilo  posvećeno našem maternjem jeziku, sa jedne strane njegovom zapostavljanju, a sa druge i metodama njegovog očuvanja i negovanja.

O ovoj temi govorila je dr Marina Janjić, profesor srpskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Nišu. Kroz prezentaciju i predavanje mogli smo da steknemo uvid u savremene metodološke pristupe literarnim i lingvističkim vrednostima i u nove filološke teorije refleksije u interpretacijama književnih dela.

Ukazano je na naučno i nastavno sagledavanje literarnih problema i primenu novih dometa informacione tehnologije  u nastavi književnosti i jezika (interneta, drugih medija, filma, televizije) – sve to u cilju funkcionalnijih postupaka u nastavnim integracijama jezika i književnosti. Kroz svoje brojne radove i knjige, dr Marina Janjić naglašava da se jezik uči kroz igru i ona predlaže raznovrsne vežbe koje mogu da se koriste na časovima, uz odabrana sredstva, oblike i metode rada, s ciljem razvijanja govora i ukupnih psihofizičkih mogućnosti učenika.

Ovo veoma edukativno predavanje je privuklo paznju prosvetnih radnika i radnika u kulturi, koji su sa interesovanjem postavljali pitanja gošći, uz ocenu da bi ovakve  večeri ubuduće mogle da postanu stalna praksa u Kostolcu.

KOMENTARIŠI