Na more u Crnu Goru auto-putem do jeseni?

Na more u Crnu Goru auto-putem do jeseni?

FOTO: URBAN CITY / B.P., JUL 2019.

Usled nepredviđenih okolnosti na koje izvođač radova nije mogao da utiče, kakva je u prvom redu pandemija virusa korona, radovi na auto-putu Bar – Boljare trebalo bi da budu gotovi na jesen ove godine, ocenio je zamenik šefa nadzora na auto-putu Jovan Ivanović.

„Na osnovu analiza koje ja kao inženjer radim i na osnovu iskustva, kao i dinamike radova od strane izvođača, očekujemo da ovaj projekat može da se završi na jesen ove godine. Pod tim podrazumevamo kompletno završene građevinske i elektro-mašinske radove, puštanje sistema u rad, kao i kontrole i upravljanja auto-puta, tehničke prijeme od strane inženjera i komisije za tehnički prijem. Tačno je da je rok bio 30. septembar i da taj rok nije ispoštovan“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, izvođač je dostavio obilnu dokumentaciju u vidu potraživanja, na osnovu štete koju je pretrpeo usled pandemije.

„Izvođač ima pravo na osnovu ugovora da u slučaju više sile dostavi potraživanja za koja smatra da ima pravo i da je pretrpeo štetu na kojoj učesnice na projektu nisu mogle da utiču“, dodao je on u izjavi za agenciju „Mediabiro“.

Inženjeri trenutno rade analizu dokumentacije nakon čega će biti doneseno vrednovanje, odnosno determinacija da li izvođač ima pravo i u kojoj meri na produžetak roka i na finansijsku nadoknadu.

BC je kroz svoju dokumentaciju zatražio 11 dodatnih meseci na osnovu posledica korona virusa, istakao je Ivanović.

Središnji stub Moračice visok je više od 160 metara, foto: URBAN CITY, jul 2017.

Na gradilištu je u poslednje vreme angažovano preko 14.000 radnika kineske nacionalnosti, polovina su domaći radnici kao i radnici podizvođača.

„U ovom prazničnom periodu taj je broj svakako manji, ali očekujemo da se već polovinom januara intenziviraju radovi“, naveo je Ivanović.

Svi objekti na građevinskoj trasi auto-puta Bar – Boljare su završeni, kazao je on. U pitanju je, kako je objasnio, više od 20 mostova i 26 dubljih tunela, a na tim objektima se izvode završni radovi kao što je kolovozna konstrukcija, asfalt, zaštitna ograda od buke i vetra, te bojenje unutrašnjih zidova tunela.

S druge strane, kako je dodao, na prvom delu otvorene trase u prvih 20 kilometara svi građevinski radovi uglavnom su završeni.

„Videli ste da je asfalt na dobrom delu i postavljen, nekih 30 km asfalta je već urađeno, uključujući i asfalt kroz nekih desetak tunela. Prvi i drugi završni sloj će se raditi kada se steknu povoljni vremenski uslovi, na proleće ove godine. Na drugom delu trase od 20 km, obzirom da su tamo gradilišta i na većoj nadmorskoj visini od 1.000 metara, predstoje intenzivniji građevinski radovi pa očekujemo da se ti radovi izvode početkom proleća, kada se steknu povoljni vremenski uslovi“, naveo je Ivanović, prenosi portal „Bankar“.

 

KOMENTARIŠI