Nacrt o “potpunoj” zabrani pušenja spreman

Nacrt o “potpunoj” zabrani pušenja spreman

Stručna republička komisija izradila je nacrt izmena zakona kojim se potpuno zabranjuje pušenje u ugostiteljskim objektima u Srbiji.

Postojećim Zakonom o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu pušenje je zabranjeno na radnim i javnim mestima, ali je ipak dozvoljeno u ugostiteljskim objektima. Uprkos najavama koje su objavljivane u medijima krajem 2015. godine, izmene 2016. nisu ušle u skupštinsku proceduru, a ni postojeći zakon se ne primenjuje u potpunosti.

“Republička stručna komisija za kontrolu duvana izradila je nacrt izmene Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu prošle godine, kojim se u potpunosti zabranjuje pušenje u ugostiteljskim objektima, ali predlog nije ušao u proceduru”, kaže Srmena Krstev iz Republičke stručne komisije za kontrolu duvana.

Ona je naglasila da se zakon teže primenjuje, jer nije sveobuhvatan, da zabranjuje pušenje na radnim i javnim mestima i u javnom prevozu, ali ne i u ugostiteljskim objektima.

Kontrolu toga da li se zakon primenjuje obavlja više inspekcija – sanitarna, zdravstvena, inspekcija ministarstva rada, prosvetna.

Srmena Krstev kaže da bi u borbi protiv duvanskog dima, osim zabrane pušenja u ugostiteljskim objektima, veliki značaj imala i slikovna upozorenja na paklicama cigareta, kao i visoke cene duvanskih proizvoda.

“Novac koji država trenutno dobija od akciza na cigarete manji je od novca koji se troši na uklanjanje posledica duvanskog dima”, kaže Srmena Krstev.

Rezultati istraživanja, koja se redovno sprovode od 2010. godine kada je usvojen Zakon, pokazuju da je došlo do smanjenja izloženosti duvanskom dimu, posebno na mestima koja su regulisana zakonom.

Ključni rezultati istraživanja o efektima i stavovima u vezi sa Zakonom o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu koje je Institut Batut sproveo 2015. godine pokazuju da je pušenje dozvoljeno u svim prostorijama u skoro polovini domaćinstava u Srbiji, a tek u svakom desetom domaćinstvu pušenje je dozvoljeno samo na terasi.

Više od dve trećine punoletnih građana Srbije, pušača i nepušača, izloženo je duvanskom dimu u svojoj kući – 65 odsto, dok je 75 odsto odraslih stanovnika izloženo duvanskom dimu u kući prijatelja.

Uprkos zabrani pušenja, svaki peti odrasli građanin Srbije izložen je duvanskom dimu na radnom mestu, dok je pet odsto stanovništva izloženo duvanskom dimu u obrazovnoj ustanovi.

Svakom drugom punoletnom stanovniku smeta izloženost duvanskom dimu na mestima na koja izlaze, dok 56 odsto stanovništva navodi da im smeta izloženost duvanskom dimu na radnom mestu.

Duvanski dim, koji sadrži više od 7.000 hemijskih materija, od čega su preko 70 kancerogene materije, povezan je sa obolevanjem od malignih bolesti, sa bolestima srca i krvnih sudova i disajnih puteva.

KOMENTARIŠI