Foto: Urban City / B.P. // Ilustracija

Najava isključenja za poslednju nedelju u avgustu.

Utorak, 27.08.2019. 09:00-14:00 deo od kamenoloma prema restoranu Gornjak — radovi na dalekovodu.

Sreda, 28.08.2019. 07:30-11:00 prvi deo ulice Bojane Prvulović do broja 13 i ulica Užicka od broja 15-35 i 10-28, kao i deo Bratstva jedinstva (parna strana od početka do u 1.B. Prvulović i neparna od 19 do 25) radovi na NN mreži.

Četvrtak, 29.08.2019. 09:00-14:00 deo od kamenoloma prema restoranu Gornjak — radovi na dalekovodu.

Petak, 30.08.2019. 09:00-14:00 deo od kamenoloma prema restoranu Gornjak — radovi na dalekovodu 08:00-15:00 Tabanovac, Burovac, Krvije i deo Velikog Lao1a — radovi na dalekovodu.

KOMENTARIŠI