Bez električne energije ostaće sledeći potrošači:

Ponedeljak, 25.03.2019.

od 08:00 do 13:30 deo Sirakova prema Požarevcu – rekonstrukcija NN mreže
od 09:00 do 14:00 Kudreš – deo prema školi – rekonstrukcija NN mreže
od 09:00 do 12:00 deo Stanulovca, Melnica, Vitovnica, Gornji Radulovac, Pretrža, Kladurovo i Brezovica – zamena stubova na dalekovodu,

Utorak, 26.03.2019.

od 09:00 do 14:00 deo Oreovice – ulica pored doma kulture – rekonstrukcija NN mreže
od 08:00 do 13:30 deo Srednjeva prema Češljevoj bari – rekonstrukcija NN mreže
od 09:00 do 14:00 deo Brežana – rekonstrukcija NN mreže iz trafo stanice Brežane 2
od 09:00 do 13:00 deo Manastirice – Velika i Mala Slana – zamena stubova na dalekovodu.

KOMENTARIŠI