Najnovija analiza kvaliteta morske vode u Crnoj Gori

Najnovija analiza kvaliteta morske vode u Crnoj Gori

Foto: Urban City / B.P.

Institut za biologiju mora je sproveo analizu kvaliteta vode na 110 lokacija u Crnoj Gori, i prema dobijenim rezultatima, morska voda na crnogorskim kupalištima je odličnog kvaliteta, odnosno sanitarno ispravna i bezbedna za kupanje i rekreaciju.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 03. do 06. avgusta ove godine, pokazali su da je na 70,0 odsto lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 8,2 odsto lokacija dobrog, dok je na 21,8 odsto lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna i bezbedna za kupanje i rekreaciju.

Analizu morske vode radi Institut za biologiju mora za potrebe Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom na svakih 15 dana, a program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode obavlja se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mera obezbeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje.

Od ukupnog broja lokacija, 18 se nalazi u opštini Ulcinj, 15 u opštini Bar, 32 u opštini Budva, 9 u Tivtu, 15 u Kotoru i 21 u opštini Herceg Novi.

KOMENTARIŠI